Muhasebe Uzmanları Derneği

Görev, Yetki ve Sorumluluk

- +

Maliye Uzmanlarının görev ve yetkileri

Maliye Uzmanları;

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmakla,
b) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,
c) Bakanlığın stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmakla,
ç) Görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri yapmakla,
d) Hizmetin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla mevzuat ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,
e) Maliye Uzman Yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,
f) Amirlerince verilecek diğer işleri yapmakla,
görevli ve yetkilidir.
(2) Ayrıca, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli olan Maliye Uzmanlarından teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilenler;
a) Görev yaptıkları Genel Müdürlüklerin teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
b) Diğer mevzuatla bağlı oldukları birimlere verilen denetim işlerini yapmak,
c) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında;
1) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre soruşturma yapmak,
2) Yetkili merciler tarafından görevlendirilmeleri halinde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön inceleme yapmak,
ç) Disipline aykırı fiil ve halleri görülenler hakkında alınan onaya istinaden disiplin soruşturması yapmak,
görev ve yetkilerine sahiptir.

Maliye Uzmanlarının Sorumlulukları

Maliye Uzmanları, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara uyar.

a) Verilen görevleri mevzuata uygun şekilde süresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.
b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasını esas alır.
c) Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır, Maliye Uzmanlığı mesleğinin gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamaz.
ç) Maliye Uzman Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlar.
d) Çalışmalarında idareye değer katmayı ve objektif olmayı esas alır.
e) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayla görevlendirilmeleri halinde;
1) Teftiş edilen veya denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde görev ifa eder.
2) Bakanlıkça belirlenen denetim standartlarına uyar.

Maliye Uzmanlığı Kategorisindeki Diğer Başlıklar
Üye Haber
Milli EmlakGen Müd.de görev yapmakta olan Maliye Uzman Yard. Büşra Seyhan ACAR'ın annesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün (9 Nisan) ikindi namazını müteakip Adana Buruk Köyü mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kalanlara sabır dileriz
Derneğimiz üyelerinden Sayın Engin BİTER ve Sayın Musa POLAT Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Sayın Pınar KIRAL Milli Emlak Genel Müdürküğüne Daire Başkanı olarak atanmışlardır. Üyelerimizi tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Derneğimiz üyelerinden Sayın Mahmut VAROL, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı (V.) olarak atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
Derneğimiz eski Başkanlarından Sayın Mücahit CİVRİZ, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü olarak atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
Derneğimiz üyelerinden Sayın Ömer İYİGÜN, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz
Derneğimiz üyelerinden Sayın Kazım GENÇ, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
E-Bülten Üyeliği
Adınız
E-Postanız
E-Bülten belirli aralıklar ile bizden haber almanızı sağlar.
Maliye Uzmanları Derneği Atatürk Bulvarı 103/65 Kızılay, Çankaya - ANKARA iletisim@mud.org.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Facebook Twitter YouTube
Web Tasarım